O autorovi

MUDr. Jan Beneš, Ph.D.

Narozen v roce 1983, v roce 2008 ukončil studium na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (s vyznamenáním). Za vynikající studijní a vědecké výsledky obdržel cenu profesora Karla Weignera pro nejlepšího absolventa lékařských oborů.

V roce 2014 dokončil Ph.D. studium na Fyziologickém ústavu 1. Lékařské fakulty (téma disertační práce: Regulace receptorů spřažených s G-proteiny).

Od 2008 pracuje v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny, nejdříve jako výzkumný pracovník (2008-2010) následně jako lékař na Klinice kardiologie. V roce 2017 složil atestaci z kardiologie.

V současnosti se zabývá zobrazovacími metodami v kardiologii a zejména problematikou srdečního selhání. Kromě klinické práce je aktivní také ve výzkumu, je autorem nebo spoluautorem dvaceti odborných publikací (h-index 8, 233 citací dle Web of science) a spoluautor několika odborných knih (Akutní kardiologie, vydáno v Mladá fronta 2016, 2018, Srdeční selhání, aktuality pro klinickou praxi, vydáno v Mladá fronta, 2015).

Mimo klinickou a vědeckou činnost se rovněž věnuje popularizaci kardiologie, je autorem knih Kardiologie (nejen) pro pacienty (Mladá fronta, 2018) a Srdeční selhání (nejen) pro pacienty (vydáno 2019).

Je společenský aktivní rovněž mimo pole kardiologie (Člověk v tísni).

Autor věnoval maximální možnou pozornost tomu, aby informace uvedené na tomto webovém portálu odpovídaly aktuálnímu stavu znalostí. I přes pečlivou kontrolu nelze s naprostou jistotou zaručit úplnou bezchybnost publikovaných údajů. Z těchto důvodů se vylučují jakékoliv nároky na úhradu ať již přímých či nepřímých škod.

Vývoj těchto webových stránek podpořila dotací Městská část Praha 4.