1. Zdravé srdce

Srdeční cyklus

Začněme ve fázi, kdy do levé srdeční komory přitéká ze síně krev (fáze plnění, obr. 1.8), což se děje během diastoly. Levá komora se povoluje a výrazně zvětšuje svůj objem. Pokud je levá komora zdravá a dobře poddajná, tak v ní tlak během plnění roste jen málo. U zdravého srdce komora dokonce aktivně nasává krev ze síně, podobně jako nasáváme brčkem vodu ze sklenice.

Obr. 1.8. Fáze plnění

Do již téměř naplněné levé komory „přistříkne“ na konci této fáze trochu krve levá síň (fáze síňové kontrakce, obr. 1.9.).

Obr. 1.9. Fáze síňové kontrakce

Nyní je levá komora maximálně naplněna krví a je připravena se začít stahovat. První fází stahu srdeční komory je fáze izovolumické kontrakce (obr. 1.10.). Tento složitý termín říká jen to, že stahováním levé komory v ní roste tlak, ale objem se nemění. Tuto fázi bychom tedy mohli nazvat jakýmsi „natlakováváním“. Na úplném začátku této fáze tlak v levé komoře převýší tlak v levé síni, a to vede k uzavření mitrální chlopně. Tím se dosáhne toho, že při srdečním stahu se krev nevrací zpátky do síně. V této fázi tedy v levé komoře roste tlak, ale krev se nepohybuje.

Obr. 1.10. Fáze izovolumické kontrakce

V jistém okamžiku převýší tlak krve v komoře tlak krve, který je v aortě, což vede k otevření aortální chlopně. Krev proudí z levé komory do aorty, což je ejekční fáze (obr. 1.11.). Tlak krve stále ještě roste, avšak zakrátko dosáhne maxima a začne klesat. Krev tak stále proudí „dopředu“ přes aortální chlopeň do aorty.

Obr. 1.11. Ejekční fáze

V okamžiku, kdy tlak krve v aortě převýší tlak krve v levé komoře, dojde k uzavření aortální chlopně a srdce se začíná povolovat. Dobře těsnící aortální chlopeň znemožňuje, aby se krev vracela z aorty zpět do komory. První část povolování se označuje jako fáze izovolumické relaxace (obr. 1.12.). Izovolumická relaxace znamená, že v komoře prudce klesá tlak, ale nemění se její objem – komora se tedy stává méně „natlakovanou“. V aortě je tedy v této fázi poměrně vysoký krevní tlak, zatímco tlak v levé komoře klesá.

Obr. 1.12. Fáze izovolumické relaxace

V momentě, kdy tlak v komoře klesne pod úroveň tlaku v levé síni, se otevře mitrální chlopeň mezi levou síní a levou komorou a krev proudí z levé síně do komory. Tím se dostáváme opět na začátek.

V předchozích odstavcích jsme se zabývali komorou levou. V pravé komoře probíhá srdeční cyklus velmi podobně, obě komory pracují současně. V porovnání s komorou levou v ní je ale výrazně nižší krevní tlak.

Vraťme se ale ke krevnímu tlaku. Během srdečního cyklu je v aortě nejvyšší tlak ve fázi systoly, proto se mu říká systolický. Nejnižší pak ve fázi diastoly, nazývá se tedy diastolický. Při zápisu hodnoty krevního tlaku se tedy používají obě hodnoty – hodnota systolického krevního tlaku a diastolického krevního tlaku. Zápis vypadá tedy jako 130/70 mmHg (čteme jako sto třicet na sedmdesát), jednotka je milimetr rtuťového sloupce. Normální krevní tlak je do 140/90 mmHg.